تلفن تماس: 021-88648169
نمابر: 021-88659736
 کد پستی: 1519613522
 شناسه ملی: 10320481010
 کد اقتصادی: 411381359648
 آدرس: تهران- بزرگراه رسالت- ابتدای بلوار آفریقا-بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی- ساختمان شماره یک- طبقه 12
پست الکترونیک:

info@peyvand-gostar.ir

peivandgostar@yahoo.com