سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠٠ -
آشنایی با شرکت
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس بعنوان اولین شرکت های فعال در بخش خصوصی، در تولید انرژی الکتریکی با استفاده از توانمندیهای داخلی و تجارب کارشناسان و متخصصان فعال صنعت برق، فعالیتهای کلیدی خود را جهت نیل به اهداف کلان و آرمانی خود به بخش ذیل دسته بندی نموده است: به کارگیری کارشناسان و مجریان مجرب برای مشارکت هر چه بیشتر در بازار برق کشور، سرآمدي در بازار برق دربین کلیه نیروگاه های سراسر کشور از منظر درآمدي و توليد ، و ...

 

قراردادها
مناقصات